elevation_-_2nd_leg_-_europe

July 9, 2001 - Stockholm, Sweden - Globen

| No Comments | No TrackBacks

Opening Act(s): Stereophonics

Setlist:

Elevation, Beautiful Day, Until The End Of The World, Mysterious Ways, Kite, Gone, New York, I Will Follow, Sunday Bloody Sunday, In My Life-Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of, Stay (Faraway, So Close!), Bad, Where The Streets Have No Name, Pride (In The Name Of Love). Encore: Bullet The Blue Sky, With Or Without You, The Fly, One, Wake Up Dead Man, Walk On.

Media Review:

Expressen

NÅ stan Gudomligt, U2

Halleluja, vilket drag! Det U2 presterade i Globen i natt var klassiskt, vÅ rldsklass, nÅ stan gudomligt.

Av Anders Nunstedt

Jag har redan sett tvÅ’ spelningar av den hÅ r turnŽn, och det har varit Å¡vertygande. I gÅ’r blev man, som de sÅ ger dÅ r borta, bortblÅ’st. Jag har slut pÅ’ invÅ ndningar. Ja, det skulle vara en dÅ’. De kunde gÅ rna fÅ’tt hÅ’lla pÅ’ ett tag till. Inledningen Å r blÅ ndande. FÅ¡rsta lÅ’ten Å r “Elevation” i fullt strÅ’lkastarsken, och fÅ¡r fÅ¡rsta gÅ’ngen pÅ’ de spelningar jag sett sprintar Bono varvet runt pÅ’ det gigantiska hjÅ rta som omsluter scenen redan under fÅ¡rsta lÅ’ten. Det Å r en uppumpad, uppblÅ’st till synes oÅ¡vervinnerlig frontman som bestÅ mt sig fÅ¡r att ge allt.

Det kan fÅ¡rstÅ’s vara inbillning, men jag har en liten kÅ nsla av att Sverige har en sÅ rskild plats i irlÅ ndarnas hjÅ rtan. De rankar Globen-konserten dÅ r de spelade “Dancing queen” med BjÅ¡rn och Benny till sina bÅ sta och i gÅ’r ropade Bono “hur Å r lÅ get” innan han hÅ¡ll en liten monolog om att irlÅ ndarna uppfann svenska sprÅ’ket. Dessutom improviserar han fram en text under upplÅ¡sningen av “I will follow” som handlar om nÅ r bandet kom till Stockholm och spelade pÅ’ legendariska klubben Underground fÅ¡r tjugo Å’r sedan, och nÅ r konserten Å r pÅ’ vÅ g att ta slut tackar han Thomas (konsertarrangÅ¡ren Ema-Telstars starke man Johansson) fÅ¡r allt stÅ¡d genom Å’ren.

Showen Å r tvÅ’ timmar och nitton lÅ’tar lÅ’ng, vilket Å r kortare Å n bÅ’de Miami och KÅ¡penhamn. Och det Å r framfÅ¡r allt lÅ’tarna frÅ’n senaste albumet som fÅ’r stryka pÅ’ foten. I stÅ llet kastar U2 in akustiska “Stay (Faraway, so close!)” och oerhÅ¡rt vackra “Wake up dead man”. BÅ ttre Å n tidigare funkar framfÅ¡r allt “Beautiful day”, “Until the end of the world” och “The Fly”. Mycket Å r skamlÅ¡st men pricksÅ kert publikfrieri: en majestÅ tisk “Where the streets have no name”, en tung “Pride (In the name of love)” och en omtumlande “Sunday bloody sunday” som denna gÅ’ng klockar in pÅ’ elva minuter.

AllsÅ’ngen ekar, The Edge gitarr lÅ’ter som tre pÅ’ en gÅ’ng, rytmsektionen Mullen/Clayton skapar ett elektriskt groove och Bono krÅ’mar sig, slÅ nger sig och Å¡ppnar sig. Han Å r som en besatt predikant som fÅ¡rsÅ¡ker frÅ lsa publiken i varje sekund. Som i avslutande, himmelska “Walk on”. En lÅ’t som vÅ xer till en psalm och som avslutas med att Bono kastar hÅ nderna i luften och sjunger “Hallelujah”. KvÅ llens konsert Å r Å ven den utsÅ’ld och jag vet inte vad inte vad svarta bÅ¡rs-biljetterna kan kosta. Men jag vet en sak. Det Å r vÅ rt det.

Images:

All images are © Expressen

No TrackBacks

TrackBack URL: https://www.u2station.com/m-t/mt-tb.cgi/590

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Jonathan published on July 9, 2001 12:04 AM.

July 7, 2001 - Copenhagen, Denmark - Forum was the previous entry in this blog.

July 10, 2001 - Stockholm, Sweden - Globen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Monthly Archives

Pages

  • experience_+_innocence_tour/083118_berlin_germany/
  • experience_+_innocence_tour/experience_+_innocence_tour_-_2nd_leg_-_europe/083118_berlin_germany/
OpenID accepted here Learn more about OpenID