elevation_-_2nd_leg_-_europe

July 10, 2001 - Stockholm, Sweden - Globen

| No Comments | No TrackBacks

Opening Act(s): Stereophonics

Setlist:

Elevation, Beautiful Day, Until The End Of The World, New Year’s Day, Kite, New York, Out Of Control, Sunday Bloody Sunday, In My Life-Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of, In A Little While, Desire-Gloria, The Ground Beneath Her Feet, All I Want Is You, Where The Streets Have No Name, Mysterious Ways, The Fly. Encore: Bullet The Blue Sky, With Or Without You, One, Wake Up Dead Man, Walk On.

Media Review:

Expressen

NŠstan VŠrldsklass Igen, U2

“U2 fick en minst lika entusiastisk publik under Globens andra kvŠll, men lyckades inte riktigt prestera samma hisnande rock’n’roll-mŠssa”, skriver Expressens Anders Nunstedt om U2:s andra konsert under Sverigebesšket.

Av Anders Nunstedt

En rasande start i en rasande fart och med en skitsnygg “New year’s day” redan som fjŠrde lŒt. U2 inledde gŒrdagens konsert i Globen lika lysande som de avslutade mŒndagskvŠllens spelning. Bandets “Elevation tour” Šr Œrets stora Œkattraktion och de som lyckats knipa biljetter till nŒgon av de tvŒ Stockholmsspelningarna Šr bara att gratulera. €ven om jag flšg hšgre av den fšrsta Œkturen. U2 fick en minst lika entusiastisk publik under Globens andra kvŠll, men lyckades inte riktigt prestera samma hisnande rock’n’roll-mŠssa. Ibland saknades det dŠr lilla extra, och paradoxalt nog kan det bero pŒ en av den hŠr turnŽns stora styrkor: den ofšrutsŠgbara lŒtlistan.

U2 spelar pŒ kŠnn, och slŠnger in lŒtar som de kŠnner fšr fšr stunden. Det innebŠr ocksŒ att de slŠnger ut, och den hŠr gŒngen fšrsvann bland andra “Pride (In the name of love)” och “I will follow” till fšrmŒn fšr “Desire” och “The ground beneath her feet” och det lŒtvalet kan inte ens den lysande “New year’s day” rŠdda. Men mycket Šr fšrstŒs det samma, och Šnnu en gŒng framstŒr Globen som skrŠddarsydd fšr U2:s show. Den svŠngda rampen ut i publiken som Bono anvŠnder som lšparbana fŒr maximal effekt, ljusshowen och ljudet Šr oklanderligt och trots storleken pŒ arenan skapar irlŠndarna en intim publikkontakt med en Bono som hela tiden bjuder in i gemenskapen. Och nŠr “Walk on” slutligen drar i gŒng Šr det defilering. U2 Šr ohotade kungar pŒ rockarenan, som sŒ mŒnga gŒnger fšrr.

Images:

All images are © Expressen

No TrackBacks

TrackBack URL: http://www.u2station.com/m-t/mt-tb.cgi/591

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Jonathan published on July 10, 2001 12:22 AM.

July 9, 2001 - Stockholm, Sweden - Globen was the previous entry in this blog.

July 12, 2001 - Cologne, Germany - Koelnarena is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Monthly Archives

Pages

  • experience_+_innocence_tour/083118_berlin_germany/
  • experience_+_innocence_tour/experience_+_innocence_tour_-_2nd_leg_-_europe/083118_berlin_germany/
OpenID accepted here Learn more about OpenID