elevation_-_2nd_leg_-_europe

July 10, 2001 - Stockholm, Sweden - Globen

| No Comments | No TrackBacks

Opening Act(s): Stereophonics

Setlist:

Elevation, Beautiful Day, Until The End Of The World, New Year’s Day, Kite, New York, Out Of Control, Sunday Bloody Sunday, In My Life-Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of, In A Little While, Desire-Gloria, The Ground Beneath Her Feet, All I Want Is You, Where The Streets Have No Name, Mysterious Ways, The Fly. Encore: Bullet The Blue Sky, With Or Without You, One, Wake Up Dead Man, Walk On.

Media Review:

Expressen

NÅ stan VÅ rldsklass Igen, U2

“U2 fick en minst lika entusiastisk publik under Globens andra kvÅ ll, men lyckades inte riktigt prestera samma hisnande rock’n’roll-mÅ ssa”, skriver Expressens Anders Nunstedt om U2:s andra konsert under SverigebesÅ¡ket.

Av Anders Nunstedt

En rasande start i en rasande fart och med en skitsnygg “New year’s day” redan som fjÅ rde lÅ’t. U2 inledde gÅ’rdagens konsert i Globen lika lysande som de avslutade mÅ’ndagskvÅ llens spelning. Bandets “Elevation tour” Å r Å’rets stora Å’kattraktion och de som lyckats knipa biljetter till nÅ’gon av de tvÅ’ Stockholmsspelningarna Å r bara att gratulera. €ven om jag flÅ¡g hÅ¡gre av den fÅ¡rsta Å’kturen. U2 fick en minst lika entusiastisk publik under Globens andra kvÅ ll, men lyckades inte riktigt prestera samma hisnande rock’n’roll-mÅ ssa. Ibland saknades det dÅ r lilla extra, och paradoxalt nog kan det bero pÅ’ en av den hÅ r turnŽns stora styrkor: den ofÅ¡rutsÅ gbara lÅ’tlistan.

U2 spelar pÅ’ kÅ nn, och slÅ nger in lÅ’tar som de kÅ nner fÅ¡r fÅ¡r stunden. Det innebÅ r ocksÅ’ att de slÅ nger ut, och den hÅ r gÅ’ngen fÅ¡rsvann bland andra “Pride (In the name of love)” och “I will follow” till fÅ¡rmÅ’n fÅ¡r “Desire” och “The ground beneath her feet” och det lÅ’tvalet kan inte ens den lysande “New year’s day” rÅ dda. Men mycket Å r fÅ¡rstÅ’s det samma, och Å nnu en gÅ’ng framstÅ’r Globen som skrÅ ddarsydd fÅ¡r U2:s show. Den svÅ ngda rampen ut i publiken som Bono anvÅ nder som lÅ¡parbana fÅ’r maximal effekt, ljusshowen och ljudet Å r oklanderligt och trots storleken pÅ’ arenan skapar irlÅ ndarna en intim publikkontakt med en Bono som hela tiden bjuder in i gemenskapen. Och nÅ r “Walk on” slutligen drar i gÅ’ng Å r det defilering. U2 Å r ohotade kungar pÅ’ rockarenan, som sÅ’ mÅ’nga gÅ’nger fÅ¡rr.

Images:

All images are © Expressen

No TrackBacks

TrackBack URL: https://www.u2station.com/m-t/mt-tb.cgi/591

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Jonathan published on July 10, 2001 12:22 AM.

July 9, 2001 - Stockholm, Sweden - Globen was the previous entry in this blog.

July 12, 2001 - Cologne, Germany - Koelnarena is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Monthly Archives

Pages

  • experience_+_innocence_tour/083118_berlin_germany/
  • experience_+_innocence_tour/experience_+_innocence_tour_-_2nd_leg_-_europe/083118_berlin_germany/
OpenID accepted here Learn more about OpenID